Kraina Łagodności – 8 Marca Narodowe Forum Muzyki – Fotoreportaż